www.klippsta.se

Hem
Karta över Klippsta
Bilder från Klippsta
Om romanen
Romanens omslag
Romanens första kapitel
Beställning av romanen
Artiklar och intervjuer
Recensioner
Läsarbrev
Priser
Klippstas vänner
 
   
 
 

Beställ boken direkt från www.bokverket.com, eller kontakta

Inger Henricson
Box 128
917 22 Dorotea
inger@henricson.se
0942-25016
070-60 77 388