www.klippsta.se

Hem
Karta över Klippsta
Bilder från Klippsta
Om romanen
Romanens omslag
Romanens första kapitel
Beställning av romanen
Artiklar och intervjuer
Recensioner
Läsarbrev
Priser
Klippstas vänner
 
   
 
 

Kristina och Johan Eriksson

Kristina och Johan Eriksson

Stina Kajsa Strömberg, Kristinas mor

Stina Kajsa Strömberg, Kristinas mor

Sara-Magdalena och Erik Orsn, Johans föräldrar

Sara-Magdalena och Erik Orsn, Johans föräldrar

Familjebild från 1932.

Familjebild från 1932.
Övre raden: Olga, Erik, Daga, Manne, Hilding, Östen, Malte, Marry och Harry.
Nedre raden: Göta, Anna-Märta, Yngve, Sven-Adolf, Karl-Johan, Runo, Johan, Kristina, Osvald, Ragnar och Rut.

Klippsta på 30-talet

Klippsta på 30-talet

Kristina och Johan nedanför hällen på 1930-talet

Kristina och Johan nedanför hällen på 1930-talet

Vy över Klippsta 1939 fotograferat från stigen till Röström

Vy över Klippsta 1939 fotograferat från stigen till Röström

Erik Johansson i 20-årsåldern

Erik Johansson i 20-årsåldern

Daga 18-20 år gammal

Daga 18-20 år gammal

Hilding 21 år, 1939

Hilding 21 år, 1929

Kristina fyller 70 eller 75

Kristina fyller 70 eller 75. Hennes barn är från vänster:
Harry, Erik, Östen, Daga, Osvald (skymd), Malte och Runo.
Ej närvarande är Marry.

Johan och Kristina sommaren 1945 tre veckor innan Johan dog 

Johan och Kristina sommaren 1945 tre veckor innan Johan dog

 

Anna, Kristina, Runo och Anna och Runos döttrar

Anna, Kristina, Runo och Anna och Runos döttrar, 1956

 

Utsikt från Klippsta 1956

Utsikt från Klippsta 1956

 

Ladugården i Klippsta 1956

Ladugården i Klippsta 1956

 

Runo i köket i Klippsta

Runo i köket i Klippsta

 

Ragnar och Bengt vid köksbordet

Ragnar och Bengt vid köksbordet

 

Anna vid spisen

Anna vid spisen

 

Anna, Bill och Ragnar

Anna, Bill och Ragnar

 

Bill med dotter vid grillplatsen

Bill med dotter vid grillplatsen

 

Släktträff 1992

Släktträff 1992-07-11
Sittande andra raden från vänster: Runo, Östen, Malte, Osvald, Erik och Marry.
Frånvarande Harry som av hälsoskäl ej kunde närvara. Daga avled 1957 endast 55 år gammal.

Foto Håkan Hopstadius

 

Klippsta sommaren 2010

Klippsta sommaren 2010